webinar register page

Webinar banner
Webinar oljeskatt og klimarisiko på norsk sokkel
Mens verden omstiller seg vekk fra kull, olje og gass, går norsk oljeproduksjon mot all time high. Den viktigste årsaken er det midlertidige oljeskatteregimet.

Men hvilken risiko utgjør en ny investeringsboom i klimakrisens tid? Hva er konsekvensene for fellesskapets penger, Norges innovasjonsevne og folks jobbsikkerhet når enda flere arbeidsplasser og mer kapital bindes opp i oljenæringen?

Om få dager er det frist for høringsinnspill til Solberg-regjeringens forslag om endringer i petroleumsskatteloven.

På dette webinaret vil seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Guro Lystad, forklare hvordan oljeskattepakken fra 2020 hindrer omstilling, og forklare hvorfor det nye skatteforslaget ikke vil redusere klimarisikoen på norsk sokkel. WWF har benyttet tall fra Rystad Energy til å utføre beregninger for å vurdere lønnsomheten til enkeltfelt, og hvor rustet disse er i et prisscenario der verden når 1,5-gradersmålet.

Det vil settes av tid til å stille spørsmål og komme med kommentarer etter presentasjonen.

Nov 29, 2021 09:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marian Rui Slettebakken.