webinar register page

Kväveeffektivitet – nyckelfråga för skörd och minskade utsläpp
Den 15 november bjuder WWF, LRF och Greppa Näringen in till ett nytt webbinarie med fokus på kväveeffektivitet i lantbruket. Till skillnad från fosfor är kväve lättrörligt, det omvandlas och det är därför stor risk att det går förlorat till luft och vatten. Med bra planering och genomtänkta åtgärder kan vi på många sätt både minska förluster och öka effektiviteten för det kväve som används i lantbruket.

Webbinariet lyfter frågor som:
- Hur effektiv är hanteringen av kvävet i svenskt lantbruk och livsmedelkedja?
- Hur kan vi följa upp kväveeffektivitet på fält, på gårdsnivå och på nationell nivå?
- Hur effektiv kan precisionsodling bli och hur ska vi maximera kvävet i stallgödsel och minska förluster?

Program:
12.00 Inledning och välkomna

- Inledning och välkomna
Mats Johansson, Baltic Stewardship Initiative / WWF

- Hur effektiv är hanteringen av kväve i svenskt lantbruk och livsmedelskedja?
Rasmus Einarsson, SLU

- Åtgärder som minskar risk för kväveförluster och möjlighet till jordbruksstöd under 2023 – 2027
Stina Olofsson, Jordbruksverket

- Absolut premierar ökad kväveeffektivitet
Marcus Lundmark, Absolut / Pernod-Ricard

- Lantbrukarens perspektiv – hur håller vi kvävet kvar på gården?
Karin & Patrik Velander, lantbrukare Bränneberg, Vara
Dag von Bothmer, VD Agroelit, växtodlare Malmköping

- Vilka är de största utmaningarna i jakten på att hålla kvävet kvar i gröda och mark?
Reflektioner från Markus Hoffman, LRF

- Diskussion och frågestund.

13.30 Avslutning

Nov 15, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: My Andersson.