webinar register page

Webinar banner
Så går vägen till klimatomställningen genom magen
I Sverige står maten för ca 25 procent av hushållens klimatpåverkan, samtidigt finns stora vinster för både hälsa och miljö att äta inom ramen för planetens gränser. Genom maten har kommuner möjlighet att främja en transformativ omställning, en måltid i taget. Hur går det till? Hur kan vi främja en beteendeförändring i en fråga som väcker känslor? Ta del av ett smörgåsbord av verktyg och goda exempel.

Deltagare:
Carina Borgström-Hansson, Senior rådgivare/Expert ekologiska fotavtryck och städer, WWF
Cecilia Larsson, Biträdande projektledare för SmartMat Helsingborg
Anna Wahlberg, Programsamordnare Hållbar mat, WWF
Moderator: Johanna Grant, Samordnare One Planet City Challenge, WWF

Dec 10, 2020 08:45 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Johanna Grant.